CCCB   Creative Computer Club Belgium - vzw

Home

Clubinfo

Apple-groep

PC-groep

Beginners

Bestuur

 

Geschiedenis
  
  

CCCB vzw
Helderstraat 57
2600 Berchem
info@cccb-vzw.com

   
Historiek
Ontstaan
CCCB
Vandaag
    
 

Het prille begin...:

Ergens omstreeks 1980 zag de wereld er geheel anders uit.
De indeling in continenten lag nog niet vast.
Er waren enkele pogingen om met losse printkaarten, cassettetapes, lawaaierige toetsenborden, en een zwart-wit televisietoestel een eerste computer te vormen.
Hoe het allemaal begon, wat er allemaal gebeurde, wie er ging en wie er kwam ...
Begin 1982 kwamen Rik Somers, Etienne Gykiere, Erik Kussé, Julien Van Tricht samen als radioamateurs met nog enkele enthousiastelingen samen boven Café Duvelshoek in Merksem.
De eerste lessen assembler werden opgestart met natuurlijk daarbij hardware voor radioamateurs, waar computers hun intrede deden.
Elke vergadering eigen materiaal aangesleurd, trappeke omhoog. Nadien trappeke naar beneden.
Het lokaal werd te klein, het enthousiasme te groot, een structuur drong zich op. Julien Van Tricht kwam met een ontwerp van statuten waar nog veel werd aan gesleuteld.
Op 2 december 1982 richtten de heren Rik Somers en Walter Wils, beiden afkomstig van de HCC-Commodore afdeling, de vereniging CCCB op.
De initialen stonden toen voor Commodore Computer Club België, vermits de vereniging enkel uit Commodore VIC 20, PET en 64 gebruikers bestonden.
Een voormalig tankstation (naast de kerk) in de Strijdhoflaan te Berchem werd gekozen als het eerst clublokaal, een lokaal zonder huurgeld.
Wegens stopzetting van “de huurceel” werd in het najaar 1983 noodgedwongen verhuisd naar een tijdelijke locatie in een appartement in de Oranjestraat te Antwerpen, alwaar parkeren het grote probleem was. Die was er gewoon niet.
Als derde locatie werd in 1984 de grote zaal van Centrum Luyt, in de Hendrik Cuyperstraat, verkozen. Tevens werd vanaf dan het clubblad uitgegeven.
De vereniging breidde zich snel uit. Naast de afdeling in Mortsel kwam er in maart 1984 een afdeling in de provincie Limburg bij te Hasselt, in juli 1984 in Oost-Vlaanderen en in maart 1986 in West-Vlaanderen te Zwevegem.
In 1988 telde de vereniging 980 leden.

De naam van de afdeling te Mortsel werd gewijzigd in CCCBA, Commodore Computer Club België Antwerpen, dit om een onderscheid te maken tussen de verschillende nationale verenigingen.
Jaarlijks (gewoonlijk in november) riep de Mortselse afdeling de andere afdelingen op tot een nationale vergadering, waarin onderwerpen behandeld werden zoals het clubblad, de lidkaart van het volgend jaar, samenwerking, probleemronde,...
Vermits de Mortselse vereniging financiële verrichtingen hield (leden konden aan gunstige voorwaarden artikels kopen), werd er in februari 1985 een vzw opgericht en een btw-nummer aangevraagd. Rik Somers werd voorzitter, Eddy De Decker secretaris en Walter Wils penningmeester.
Walter Wils oefende naast het penningmeesterschap ook de taak van voorzitter in het dagelijks bestuur uit. Eddy Priest werd als technisch adviseur tot de bestuursraad verkozen (bijlage van het Belgisch Staatsblad 13 februari 1986).
Vermits het clublokaal opgeschreven stond als maatschappelijke zetel (zie bijlage staatsblad 1986) had deze regeling het nadeel dat alle briefwisseling naar dat adres gestuurd werd, waardoor menig papierwerk verloren ging of te laat beantwoord. Een jaar na de publicatie in het staatsblad werden de statuten gewijzigd en de maatschappelijke zetel gevestigd op het adres van de secretaris (bijlage van het Belgisch Staatsblad 23 april 1987).
CCCBA en de Flanders Computer Club van Merksem, eveneens een computervereniging met Commodoregebruikers, fusioneerden tot één grote vereniging met meer dan 500 leden. De ene week kwamen de leden bijeen in het lokaal te Mortsel, de andere week in het lokaal te Merksem. Het beheer en bestuur bestond uit leden van beide verenigingen.
Kris Thirion werd als voorzitter van de vzw verkozen, Eddy De Decker als secretaris, Walter Wils als penningmeester en als raadsleden Gilbert Van Tendeloo, Louis De Pauw, François Colebunders en Eddy Priest. Na een jaar samenwerken kwam er een breuk en eindigde de fusie.
Eddy Priest werd unaniem als voorzitter van de vzw verkozen en Nancy De Clercq en Wim Rigouts traden als raadsleden toe tot de vereniging (bijlage van het Belgisch Staatsblad 13 oktober 1988).
Eind 1988 vierde de vereniging zijn vijfjarig bestaan.
De samenwerking tussen de verschillende afdelingen doorheen het land werd echter steeds moeilijker. Eind 1990 werd iedere groep autonoom. CCCBA kreeg terug haar oorspronkelijke naam, CCCB. De vereniging kreeg meer bekendheid door aanwezig te zijn op allerlei beurzen en activiteiten in en rond Mortsel.
Jaarlijks had de vereniging een stand op de Patershof-feesten van de Heilige Theresia parochie. De werking van de club was zelfs enkele jaren geleden te bewonderen op een uitgebreide stand tijdens de braderij in de Drie Koningenstraat te Berchem en op de Bredabaan in Merksem.
De vereniging breidde uit met een Amiga-groep, een PC-groep en even later met een Psion-2 gebruikersgroep. Vermits de samenwerking met het bedrijf Commodore volledig verwaterde en omdat de vereniging niet alleen meer uit Commodore gebruikers bestond, moest de betekenis van de initialen gewijzigd worden. Het bestuur was ook van mening om meteen voor een Engelstalige clubnaam te kiezen.

CCCB staat vanaf nu voor Creative Computer Club Belgium.:

Het aantal Commodore 64/128 gebruikers daalde zienderogen na het ontslag van de toenmalige coördinator Jan Serlet. Deze afdeling werd dan ook geschrapt.
In 1993 deed de vereniging een eerste poging om een Apple-groep op te richten, wat toen mislukte.
Vermits Eddy De Decker andere prioriteiten legde, werd Wim Rigouts de nieuwe secretaris van de vereniging (1994).
Nancy de Clercq verlaat de vereniging wegens andere interesses.
De vzw bestond, en momenteel nog, net zoals in het begin, uit drie personen (bijlage van het Belgisch Staatsblad 10 november 1994).
Vermits in 1995 het kerkbestuur van de Heilige Theresia parochie om financiële redenen besloten had om hun lokalen niet meer ten dienst te stellen aan Mortselse verenigingen, moest het bestuur van de club op zoek gaan naar een nieuw clublokaal.
In augustus 1995 werd dit gevonden: Centrum Lepelhof te Mortsel. Bijkomende voordelen werden nu niet één maar twee vergaderlokalen en een ruime parking .
De vereniging toonde nu haar activiteiten tijdens de St. Benedictusfeesten (jaarlijks tijdens de tweede week van september).
Naast deze feesten werden er op regelmatige tijdstippen ook opendeurdagen georganiseerd.
In 1995 traden de leden van de vzw uit, stelden zich verkiesbaar en werden op 3 mei terug als leden van het beheer verkozen. 3 weken later kwam de penningmeester Walter Wils het nieuws verkondigen dat hij uit de vereniging trad. Het bestuur en het beheer ging op zoek naar een kandidaat die deze zeer belangrijke functie wou overnemen. Op 25 augustus werd Yvo Van Kerkhoven (lid van de Psion-2 groep) als beheerslid gekozen en nam hij de taak van penningmeester over (bijlage van het Belgisch Staatsblad 1 februari 1996).
Begin 1996 kwam een vierde dynamische groep, de Apple-gebruikers, de vereniging verstevigen.
In 1997 valt de Amiga-groep weg.
In 1998 aanvaardt het bestuur het ontslag, om familiale redenen, van voorzitter Eddy Priest . Zijn opvolger werd Marc Paternotte.

Een nieuw millennium...

Er grijpt nog een kleine verandering plaats: de Psion-gebruikers worden geïntegreerd in de PC- en Apple-groep. Intussen tref je PDA-gebruikers aan in beide groepen.

In 2002 nemen we afscheid van Marc Paternotte en met volle moed begint Leo De Groulard aan de uitdaging om het als nieuwe voorzitter van CCCB ver te schoppen!

Begin 2003 wordt de coördinatorfakkel van de Apple-groep doorgegeven aan Hugo Verlinden. Hij volgt Rit Corne op die een zeer waardevolle kracht gebleken is voor de vereniging aangezien zij zich niet enkel met de Apple-groep bezighield, maar tevens met de redactie van ons tijdschrift Agnus en de website.
Hugo werkt intensief samen met Guido Eynatten om de groep te begeesteren.

De redactie van het tijdschrift Agnus verliep onder het toeziend oog van Guy Gelaes totdat besloten werd om het tijdschrift te vervangen door een Nieuwsbrief via e-mail.

2014 - Wij verlaten de stad Mortsel na meer dan 30 jaar aanwezigheid aldaar.
De gewijzigde voorwaarden en de toekomst van het Lepelhof noopten ons uit te kijken naar een nieuwe locatie. Dank zij de bemiddeling van de oud-coördinator van de pc-groep, Armand Vangenechten, hebben wij vanaf 22 augustus 2014 een nieuw onderkomen gevonden in Berchem. Voortaan zullen wij vergaderen in het Parochiecentrum "De Groenenhoek".
Deze locatie, gelegen in de Helderstraat 57 te Berchem, biedt een jong en volledig uitgerust kader aan.

Einde maart 2021, in volle coronacrisis, zal Leo zijn rol van voorzitter, na ruim 20 jaar de club geleid te hebben, neerleggen en neemt Chris Kefel die taak voortaan op zich.

Het heden: een computerclub waar PC- en Applegebruikers het goed samen kunnen vinden en streven naar een nog betere samenwerking.

Terug naar boven