CCCB   Creative Computer Club Belgium - vzw

Home

Clubinfo

Apple-groep

PC-groep

Beginners

Bestuur

 

Clubinfo
  
    

CCCB vzw
Helderstraat 57
2600 Berchem
info@cccb-vzw.com

  
Info
Lidgeld
Statuten
Locatie
Geschiedenis
COVID-19
 
COVID-19 reglementen
 • De club gaat terug open volgens de COVID-19 maatregelen. Ingeval van ernstige problemen of het niet naleven van de regels kan het bestuur besluiten om te club opnieuw te sluiten.
 • Bij het betreden van het lokaal dient U zich te wenden tot de verantwoordelijke. Deze zal:
  • een aanwezigheidslijst invullen (deze gegevens kunnen enkel worden gebruikt voor de doeleinden in de strijd tegen COVID+19)
  • de lichaamstemperatuur opnemen met behulp van een infrarood hoofdthermometer (deze gegevens worden niet genoteerd)
 • Verplicht uw handen te ontsmetten.
 • Het dragen van een mondmasker is verplicht in het ganse gebouw.
 • Wij adviseren om zoveel mogelijk afstand te bewaren.
 • Enkel plaats nemen op de daartoe voorziene stoelen.
 • Bij het vertonen van ziektesymptomen vragen wij U om uw verantwoordelijkheid te nemen en thuis te blijven.
 • Bij het gebruik van club materiaal dient dit zowel voor als na gebruik ontsmet te worden.
 • Een overzicht van de huidige protocollen kan je terugvinden op:  https://www.info-coronavirus.be/nl/protocollen
 • De club stelt haar regels op volgens de reglementering van de verenigingen, deze kunnen afwijken van de reglementering van het café.
 • Bij het betreden van de lokalen verklaar je je automatisch akkoord met alle regels van CCCB en het café, zonder discussie.
 • Bij het niet naleven van de regels behouden wij het recht U de toegang te ontzeggen.