CCCB   Creative Computer Club Belgium - vzw

Home

Clubinfo

Apple-groep

PC-groep

Beginners

Bestuur

 

Clubinfo
  
    

CCCB vzw
Helderstraat 57
2600 Berchem
info@cccb-vzw.com

  
Info
Lidgeld
Statuten
Locatie
Geschiedenis
 
Lidgeld

De lidgelden voor een werkjaar lopen van januari tot december.  Het is evenwel mogelijk om in te schrijven vanaf juni tot december (enkel voor nieuwe leden).    

Het lidgeld voor de verlenging van een bestaand lidmaatschap dient vóór 1 januari betaald te worden. Voor betalingen die uitgevoerd worden na 1 januari zal een extra administratieve onkost van 5 Euro aangerekend worden.

Nieuw: lidkaart 2 jaar

Tarief (10% korting)

Opmerking

Normaal 63 Euro in plaats van 2 x 35 = 70 Euro
Familiekaart 81 Euro Lidkaart geldig voor 2 gezinsleden; prijs ipv 2 x 45 = 90 Euro

Volledig jaar

Tarief

Opmerking

Normaal 35 Euro  
Familiekaart 45 Euro Lidkaart geldig voor 2 gezinsleden
Steunend lid 5 Euro  
Half jaar Tarief Opmerking: juli tot december
Normaal 18 Euro Enkel voor nieuwe leden
Familiekaart 23 Euro Lidkaart geldig voor 2 gezinsleden
     

De club kan bijzondere tarieven heffen naar aanleiding van opendeurdagen of beurzen.  Raadpleeg daarom regelmatig onze website!

Het lidgeld stort je op rekeningnummer :

405-5101751-67
IBAN-nummer: BE93 4055 1017 5167
BIC: KREDBEBB

Creative Computer Club Belgium - vzw,
p/a Penningmeester
Helderstraat 57
2600 Berchem

Opgelet: Nieuwe leden hebben recht op één gratis bezoek.
Voor deelname aan meerdere clubavonden dient lidgeld betaald te worden.

Contactpersoon : Miranda Van Harneveldt 

Statuten:

Leden die de statuten en reglementen van onze vereniging wensen in te kijken (of een copie wensen) kunnen contact opnemen met een bestuurslid tijdens de bijeenkomsten of door contact op te nemen via e-mail